Nên học chuyên ngành nào khoa môi trường đại học nong lâm thái nguyên?

Trường đại học nông lâm thái nguyên chuyên đào tạo cán bộ lĩnh vực nông – lâm nghiệp – phát triển nông thôn. Với lịch sử phát triển 48 năm từ năm 1970 đến nay, trường không ngừng mở rộng và cải tiến chương trình đào tạo, chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu nhân lực cao cho các tỉnh miền núi phía bắc và toàn quốc. Khoa môi trường đại học nông lâm tuy còn mới nhưng với chất lượng giảng dạy tốt đã thu hút được nhiều sinh viên đăng ký học tập. Lựa  chọn chuyên ngành đào tạo khoa môi trường nào phù hợp và có cơ hội kiếm việc làm tốt?

Chương trình đào tạo khoa môi trường đại học nông lâm thái nguyên

Khoa môi trường đại học nông lâm thái nguyên thành lập từ năm 2013, chương trình đào tạo của khoa hiện theo 2 chuyên ngành chính:

  • Chuyên ngành khoa học môi trường – chuyên về nghiên cứu mối quan hệ của con người và môi trường xung quanh nhằm bảo vệ môi trường sống. Sinh viên ra trường sẽ nắm rõ quy trình quản lý giám sát, các yếu tố tác động và tương tác giữa con người với môi trường, môi trường và môi trường để điều chỉnh phù hợp.
  • Chuyên ngành kỹ thuật môi trường – chuyên về nghiên cứu các giải pháp xử lý các vấn đề môi trường dựa trên cơ sở khoa học, biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể. Sinh viên có khả năng thiết kế hệ thống, quy trình xử lý chất thải, nước thải… giám sát, quan trắc đánh giá môi trường, thu thập các thông tin dữ liệu liên quan đến biến đổi khí hậu cung cấp tư liệu cho lĩnh vực khoa học nghiên cứu biện pháp tổng thể.

Chương trình đào tạo thực tế dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học môi trường. Sinh viên không chỉ được cung cấp kiến thức cơ bản về chuyên ngành mà còn được trực tiếp nghiên cứu, tiếp cận với các phương pháp bảo vệ, xử lý, phân tích mối tương quan môi trường và con người cụ thể. Chương trình thực địa, thực tế tại các cơ sở xử lý, trung tâm nghiên cứu cho học viên cái nhìn trực tiếp về định hướng nghề nghiệp và rèn luyện tay nghề. Cập nhật chương trình đào tạo tại http://www.tuaf.edu.vn

Nên chọn chuyên ngành khoa học hay kỹ thuật môi trường?

Ngành khoa học và kỹ thuật môi trường là 2 chuyên ngành chính đào tạo tại khoa. Mỗi lĩnh vực sẽ đảm nhiệm 1 vị trí khác nhau để đưa đến mục đích bảo vệ môi trường trung. Cả 2 lĩnh vực chuyên ngành đều quan trọng hỗ trợ phát triển cho ngành còn lại. Sinh viên đại học nông lâm cả 2 chuyên ngành đều có cơ hội việc làm hấp dẫn và có thể nâng cao kiến thức để bổ trợ lẫn nhau.

Cơ hội việc làm ngành khoa học môi trường:

  • Cán bộ quản lý, nghiên cứu mối tương quan của con người và môi trường sống để đưa ra các chính sách quản lý, giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến môi trường và đảm bảo phát triển bền vững. Địa chỉ tại các phòng ban môi trường cấp huyện – tỉnh và trung ương.
  • Các cơ quan về quan trắc, đánh giá, thẩm định và tư vấn các vấn đề liên quan đến môi trường cho dự án, doanh nghiệp, tổ chức… Sinh viên sau tốt nghiệp làm việc trong các khu công nghiệp về quản lý giám sát chất lượng môi trường lao động.

Cơ hội cho sinh viên kỹ thuật môi trường:

Làm việc tại các trung tâm nghiên cứu, quan trắc, đánh giá yếu tố môi trường. Trực tiếp thiết kế, vận hành hệ thống xử lý, xây dựng các quy trình xử lý giám sát an toàn môi trường. Môi trường làm việc sẽ là các cơ quan, công ty môi trường chuyên về kỹ thuật, tư vấn đánh giá DTM, khu công nghiệp trong vận hành xử lý hệ thống.

Việc lựa chọn chuyên ngành môi trường lĩnh vực khoa học hay xử lý kỹ thuật phụ thuộc vào năng lực và định hướng của sinh viên. Cả 2 chuyên ngành đào tạo tại đại học nông lâm thái nguyên đều được đánh giá cao về chương trình đào tạo và chất lượng đầu ra, mang đến cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*